Laden Evenementen

Landelijke ploegwedstrijd SMT Sambeek

Dit jaar zal de Landelijke ploegwedstrijd plaats vinden op 16 april 2023. Op het perceel gelegen aan de Radioweg 2 te Vortum-Mullem. (zelfde terrein als 2022) I.v.m. het overbrengen van ziektes, dient het materieel waar een deelnemer zich mee inschrijft bij aankomst op de wedstrijd schoon en vrij te zijn van grond- en plantenresten. Hier zal door ons op gecontroleerd worden! En in geval van vervuild materiaal, zal in overleg met de jury kunnen leiden tot een diskwalificatie. Na afloop van de wedstrijd zullen wij de deelnemer in de gelegenheid stellen om hun materiaal schoon te maken. Het inschrijfgeld €15,- dient vooraf aan de wedstrijd en bij her inschrijving te worden voldaan. Alle deelnemers worden verzocht zich te verzamelen vanaf 9.00 uur De aanvang van de wedstrijd is 10.30 uur. Inschrijven kan vanaf heden op de website van SMT Sambeek of via deze link: Inschrijfformulier ploegwedstrijd . Deelname geschiedt op volgorde van loting. Inschrijven kan tot 3 april 2023. Meldt u op tijd aan want vol = vol !! Deelnemers die bij voorgaande wedstrijden zonder telefonische of schriftelijke afmelding niet zijn komen opdagen, kunnen bij een te kort aan wedstrijdplaatsen worden uitgesloten van deelname. De organisatie houdt zich het recht voor om iemand te diskwalificeren, die zich niet aan de regels houdt. Op en/of aanmerkingen richting de jury zal tot onmiddellijke diskwalificatie leiden. Wij hopen er weer een sportieve wedstrijd van te kunnen maken, en we willen dan ook deelnemers en belangstellenden van harte uitnodigen hiervoor. Houdt de Facebook pagina en website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Landelijke ploegwedstrijd 2023. Met vriendelijke groet, SMT Sambeek.