Over ons

Over ons

De oprichting.

Nadat twee enthousiastelingen uit het dorp Sambeek elkaar toevallig treffen, en er tijdens een gesprek de gezamenlijke hobby’s  te spraken komen. Lijkt het prille begin van de club te zijn ontstaan. Met veel enthousiasme wordt er gesproken om een tractor show te organiseren. Dit zal natuurlijk op het dorpsplein in Sambeek plaats moeten vinden. Met beide een inzet van 75 euro en het regelen van ieder 3 helpers om de show op te bouwen zijn deze mannen begonnen. Echter is het niet gebleven bij deze 3 helpers. Al snel werden er enkele brieven in het dorp rondgestuurd naar meerdere oude tractoren en motoren liefhebbers, met de vraag om eens samen te komen en te spreken over de oprichting van een club. De opkomst na het versturen van de brieven was onverwacht groot, een club van zo’n 25 man komen op een donderdag avond bij elkaar in de kantine van de Firma Laarakkers in Sambeek. Al snel werd duidelijk dat als er een show georganiseerd moest worden, er ook aan een vergunning voldaan moest worden. Dit kon natuurlijk alleen maar als vereniging. Maar een verenging heeft een naam nodig. Verschillende namen werden voorgedragen. Maar de keuze van S.M.T. Sambeekse Motoren en Tractoren vereniging wordt door het jongste lid (14 jaar) van het toen aanwezige gezelschap uitgekozen. En wordt door de rest van het gezelschap met volmondig ja stemmen tot naam van de club gekozen. Hierna werd op 13-11-2001 de naam SMT Sambeek vast gelegd bij de KVK.

Activiteiten

Het weekend van 22 en 23 juni 2002 organiseerde de SMT haar eerste oude tractorshow op het kerkplein in Sambeek. Het begin van de vele activiteiten die de SMT hierna nog organiseerde was gelegd. Een jaarlijks terug kerende activiteit die de SMT organiseert is de Landelijke ploegwedstrijd. Deze show, onder de vlag van de ploegvereniging Nederland trekt vele deelnemers verspreid over het hele land. Maar ook de kleinere evenementen als de zomertoertocht en ook de winter toertocht voor eigen leden, wel genaamd de snertrit wordt ondanks de vaak ijzige kou druk bezocht. Ook zijn in het verleden toertochten georganiseerd voor alleen de vrouwen van SMT leden. Dit onder de noemer ‘’damestoertoch’’ en in het leven geroepen om de banden onder de leden aan te sterken en de sterke verhalen weer eens op te rakelen.

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn dan ook altijd het gezamenlijk bezoeken van IHF in Panningen. In een stoet van meestal rond de 35 tractoren wordt er van uit Sambeek de reis ingezet naar het Limburgse Panningen. Hier verzorgen de leden van de SMT diverse demonstraties op het demonstratie terrein aldaar. Ook het bezoeken van oldtimershows van onze zuster verenigingen is een vaste activiteit waar we regelmatig met meerder SMT leden te vinden zijn.

Een ander hoogtepunt in de activiteiten van SMT is de oprichting van het educatief park. Het perceel gelegen aan de Grotestraat in Sambeek werd in het najaar van 2011 gerealiseerd. Dit perceel werd ingericht om jaarlijks een diversiteit aan gewassen te kunnen planten en zaaien. Dit met maar een doel! Het intact houden van de historie van de landbouw en het kunnen doorgeven van kennis aan de jongste generaties. Onder het mom van ‘’waar komt mijn friet vandaan?’’ en ‘’komt melk uit de supermarkt?’’ Jaarlijks worden er daarom verschillende basisscholen uit de regio uitgenodigd om het educatief park te bezoeken. Hier wordt dan op een leerzame manier uitgelegd hoe gewassen groeien en bloeien, en onder andere welke producten worden er nou eigenlijk gemaakt van bijv. aardappelen, graan en bieten.

Sinds 2012 wordt dan ook op het educatief park de jaarlijkse oogstdag georganiseerd.  Op dit evenement worden dan ook alle mogelijke demonstraties van historische oogstmachines werkend tentoongesteld. In de loop der jaren is de oogstdag dan ook uitgegroeid naar een evenement van omvang. Sinds 2016 heeft dan ook een uitbreiding van het educatief park plaats gevonden. En op dit perceel is dan ook de eerder in Sambeek gebouwde historische Hooimijt van Leentje Haerkens weer in ere hersteld, en in originele staat weer herbouwd.

Tot slot.

Van het ontstaan van de club tot op heden. Is de SMT uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 80 actieve leden. Waaronder een grote schare aan jeugdleden. En daar mogen we ook altijd op ieder evenement, waar we ook zijn veel complimenten over ontvangen. Daar zijn we als club zeer trots op!   Het moto is dan ook dat wanneer er een geboorte plaats vind onder de leden deze persoon al vanaf zijn eerste levensjaar het voorrecht heeft lid te zijn van onze club, en dit wordt verzegeld met een heus mini Smt shirt.

In de loop der jaren heeft de club dan ook vele mooie momenten mogen beleven, maar zijn er ook momenten geweest die bij het leven horen. Dit werd altijd als een groep – als een eenheid opgepakt en lief en leed werd gedeeld. En zo is de SMT uitgegroeid tot een club nog altijd zeer enthousiaste hobbyisten ,liefhebbers maar uiteindelijk  een hechte groep mensen die ergens voor staan. Namelijk het behoud van de historische waarden van de landbouw. Maar voornamelijk, het delen van een gezamenlijke passie!