De hoogmis van het groeiseizoen: de oogstdag 2022.